רישוי עסקים

רישיון עסק הוא היתר שניתן מטעם הרשות המוסמכת לניהול עסק בכפוף לתנאים מסוימים. בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מפורטים סוגי העסקים הטעונים רישוי. הגשת הבקשה וטיפול בדרישות הרישוי באופן פרטי עלול להיות מפרך- הפגישות מול גורמי הרישוי והבנת דרישותיהם, קבלת שירותים ממס' אנשי מקצוע שונים בו זמנית ועוד.

בחברתנו תוכלו לקבל את כלל השירותים הנדרשים, כולל סיוע בהליך רישוי העסק ופעילות מול גורמי הרישוי השונים.

שלבי התהליך

שלב א'– בקשה לקבלת מידע מקדמי על דרישות גורמי הרישוי מהעסק המבוקש.

שלב ב'– הגשת בקשה לרישיון באמצעות טופס ייעודי. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים ובהם, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תכנית עסק הנדסית ואישור תשלום אגרה.

שלב ג'– בדיקת הבקשה ע"י רשות הרישוי.

על רשות הרישוי להחליט תך 21 יום האם היא דוחה את הבקשה, ואז יש לנמק

את הדחייה בכתב, או ממשיכה בהליך. אם הבקשה לא נדחתה, היא מועברת

לבדיקת גורמים מקצועיים שייתנו חוות דעת. בתום הבדיקה הרשות מחליטה האם לדחות את הבקשה או לאשר אותה ובאלה תנאים.

ניתן לצור קשר עוד היום.

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

רישוי עסקים

רישיון עסק הוא היתר שניתן מטעם הרשות המוסמכת לניהול עסק בכפוף לתנאים מסוימים. בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מפורטים סוגי העסקים הטעונים רישוי. הגשת הבקשה וטיפול בדרישות הרישוי באופן פרטי עלול להיות מפרך- הפגישות מול גורמי הרישוי והבנת דרישותיהם, קבלת שירותים ממס' אנשי מקצוע שונים בו זמנית ועוד.

בחברתנו תוכלו לקבל את כלל השירותים הנדרשים, כולל סיוע בהליך רישוי העסק ופעילות מול גורמי הרישוי השונים.

שלבי התהליך

שלב א'– בקשה לקבלת מידע מקדמי על דרישות גורמי הרישוי מהעסק המבוקש.

שלב ב'– הגשת בקשה לרישיון באמצעות טופס ייעודי. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים ובהם, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תכנית עסק הנדסית ואישור תשלום אגרה.

שלב ג'– בדיקת הבקשה ע"י רשות הרישוי.

על רשות הרישוי להחליט תך 21 יום האם היא דוחה את הבקשה, ואז יש לנמק

את הדחייה בכתב, או ממשיכה בהליך. אם הבקשה לא נדחתה, היא מועברת

לבדיקת גורמים מקצועיים שייתנו חוות דעת. בתום הבדיקה הרשות מחליטה האם לדחות את הבקשה או לאשר אותה ובאלה תנאים.

ניתן לצור קשר עוד היום.

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

שעות פעילות המשרדים:
ימים א'-ה' 9:00-16:00

פרטים ליצירת קשר :
טלפון: 077-7873307
פקס: 02-5090845
info@enigma-group.co.il

משרדי הנהלת החברה:
רח' הפלמ"ח 102, מבשרת ציון, מחוז ירושלים